OPTANA Slowakia

  • Slovenský výrobca okuliarových rámov
  • Náhradné diely
  • Špecializovaný servis

Naši partneri

  • Mazzucchelli1849.it
  • LA-ES.com
  • ideal.it

Očným optikám ponúkame

  • dioptrické okuliarové rámy
  • slnečné okuliare
  • doplnky a príslušenstvo
sk logo

Slovenské produkty

logo socialný fond logo socialný fond

SME CHRÁNENÉ PRACOVISKO

ztp_logo.jpg

Zamestnáva vaša firma viac ako 20 pracovníkov? Poradíme Vám, ako ušetriť značnú sumupri plnení si povinnosti zamestnávať občanov so zdravotným postihom. Využite ponuku chráneného pracoviska – OPTANA SLOWAKIA.

Zamestnávateľ, ktorý zamestnáva najmenej 20 zamestnancov je podľa § 63 ods. 1 písm. d) zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti je povinný zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 zákona v počte, ktorý predstavuje 3,2%, z celkového počtu jeho zamestnancov.

Ak zamestnávateľ z rôznych príčin nemôže zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím, zákon mu umožňuje plniť tento povinný podiel zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím aj náhradným plnením.

Na základe horeuvedeného Vám ponúkame splnenie tejto povinnosti v zmysle § 64a) citovaného zákona, a to výberom tovaru z našej ponuky.

Povinnosť zamestnávať občanov zo zdravotným postihnutím vo výške povinného podielu môže zamestnávateľ plniť aj zadaním zákazky vhodnej na zamestnanie takýchto občanov napr. v chránených dielňach. Na započítanie jedného občana so zdravotným postihnutým je potrebné zadať zákazku vo výške 0,8-násobku celkovej ceny práce vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka. Celková cena práce napríklad v roku 2013 bola vyčíslená na 1057,24 € z toho 0,8 násobok činí nákup (pre rok 2013) vo výške 845 € + Dph (ak je firma platcom Dph). Využite našu ponuku a splňte si povinnosť danú štátom, prostredníctvom firmy.

Viac informácií o náhradnom plnení nájdete na: www.upsvar.sk